آدرس پستی-بخش مالی

آدرس:

قزوین-بلوار امام خمینی (نوروزیان) بین شهرداری منطقه 3 و صدا و سیما حکمت 72 موسسه آموزش عالی سهروردی

واحد مالی دانشجویی: ساختمان غربی طبقه اول جنب آموزش - سرکار خانم قاسمی

واحد مالی  اساتید: ساختمان شرقی طبقه چهارم جنب اتاق اساتید

واحد مالی کارمندان: ساختمان شرقی طبقه چهارم جنب اتاق اساتید

         

 

 

 

 

 

 

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir