رشته های تحصیلی

لیست رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی سهروردی:

 

1- کاردانی پیوسته رشته حسابداری - بازرگانی          دریافت چارت دروس   

 

2- کاردانی پیوسته مدیریت خانواده                                          دریافت چارت دروس   

 

3- کاردانی پیوسته مکانیک خودرو                           دریافت چارت دروس

 

4- کارشناسی پیوسته مدیریت مالی                 دریافت چارت دروس

         

 

 

 

 

 

 

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir