آزمون نقشه کشی

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک:

بدینوسیله به اطلاع می رساند هفته آینده دوشنبه یا سه شنبه (12و1395/05/11) جلسه آموزشی نقشه کشی با رایانه استاد پهلوانی برگزار می گردد.

در صورت عدم حضور در روزهای فوق آزمون مجدد برگزار نخواهد گشت و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

         

 

 

 

 

 

 

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir