اطلاعیه مهم آموزش

قابل توجه دانش آموختگان

جهت ایجاد نظم بیشتردر ارائه خدمات به دانشجویان،کلیه امور مربوط به فارغ التحصیلان فقط در روزهای یکشنبه وسه شنبه انجام می گردد .

واحد آموزش

 

         

 

 

 

 

 

 

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir