مدارک ثبت نام 93

مدارک مورد نیاز   جهت ثبت نام

سال تحصیلی 94-93

الف - مدارک مشترک کلیه رشته ها و مقاطع :

ردیف

مدارک

1

اصل و   یک   برگ   فتوکپی   شناسنامه از تمامی   صفحات آن   (کسانی که باید معافیت تحصیلی     بگیرند 2 سری)

2

اصل   و     یک برگ   فتوکپی     از   کارت ملی   ( پشت و رو )   (کسانی که باید معافیت تحصیلیبگیرند 2   سری)

3

10 قطعه   عکس   تمام   رخ   4× 3   تهیه   شده   در سال جاری     و پشت نویسی شده

4

پرینت   قبولی   سازمان سنجش

5

فیش بانکی   و سه نسخه کپی از آن

6

مدرکی که   وضعیت نظام وظیفه ی   دانشجو را با   توجه به مقررات وظیفه عمومی     مشخص کند   (ویژه برادران)

7

تصویر   صفحه اول دفترچه بیمه( در   صورت داشتن دفترچه بیمه )

8

تکمیل فرم های   اطلاعات فردی ثبت نام و ........    

ب- مدارک اختصاصی :

مقطع

مدارک تحصیلی

کاردانی   ناپیوسته

1-       اصل     و کپی مدرک پیش   دانشگاهی

2-       اصل   و   کپی   ریز   نمرات   تایید شده   پیش دانشگاهی  

3-       تأییدیه آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی نا پیوسته

1-       اصل     و کپی مدرک کاردانی  

2-       اصل   و   کپی   ریز   نمرات   تایید شده   کاردانی    

3-       تأییدیه آخرین مدرک تحصیلی  

کاردانی پیوسته

1-       اصل     و کپی مدرک سه ساله   متوسطه

2-       اصل   و   کپی   ریز   نمرات   تایید شده   سه   ساله متوسطه  

3-       تأییدیه آخرین مدرک تحصیلی  

کارشناسی   پیوسته

1-       اصل     و کپی مدرک پیش   دانشگاهی

2-       اصل   و   کپی   ریز   نمرات   تایید شده   پیش دانشگاهی  

3-       تأییدیه آخرین مدرک تحصیلی  

اداره آموزش

         

 

 

 

 

 

 

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir